การควบคุมโดยชีววิธีครั้งแรกของ Biotalys ที่ใช้ในโปรแกรมทดลองกับสวนผักและผลไม้ทั่วโลก พิสูจน์ให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

สารชีวภัณฑ์ BioFun-1 มิติใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาภาวะการดื้อยาของเชื้อราในพืชที่เพิ่มขึ้น

สารชีวภัณฑ์กำจัดเชื้อราในพืชนวัตกรรมใหม่นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Biotalys NV บริษัทที่พลิกโฉมนวัตกรรมการปกป้องอาหารและพืชผลทางการเกษตรในวันนี้ได้ประกาศผลลัพธ์การทดลองในพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า 100 แห่งจากการใช้สารชีวภัณฑ์ BioFun-1 กำจัดโรคเชื้อราในพืชที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมีแผนจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาปี พ.ศ. 2565 ตามด้วยการเปิดตัวในประเทศอื่นๆ อีก โดยถือเป็นวิธีแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ด้วยการควบคุมทางชีววิธีโดยอิงตามโปรตีน Biotalys ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรปกป้องพืชผลของตนและลดอาหารเหลือทิ้ง โดยทั้งป้องกันความเสียหายของพืชผลและขยายการปกป้องไปจนถึงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยชีวภัณฑ์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ในปี 2561 Biotalys ได้สาธิตให้เห็นว่าสารชีวภัณฑ์ BioFun-1 ช่วยปกป้องพืชจากเชื้อรา Botrytis cinerea ที่เหนือชั้นและต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสารเคมีฆ่าเชื้อราและวิธีทางชีววิทยาที่ดีของเจ้าอื่นๆ ที่ใช้กับพืชผลหลายชนิดในหลากหลายภูมิภาค ในปี 2562 บริษัทได้ขยายแผนการทดสอบออกไปอีกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความต่อเนื่องสูงสุดเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีตัวอย่างอื่นๆ และผสานแผนการจัดการศัตรูพืช (IPM) ทดสอบกับหลายตัวเกิดโรค พืชผล และภูมิภาคต่างๆ

แผนการทดสอบในพื้นที่ทางการเกษตรในปี 2562 มีขึ้นในสหรัฐอเมริกาและประเทศสำคัญๆ ในยุโรป รวมทั้งมีการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดศัตรูพืชหลักๆ มากกว่า 50 รายการ เช่น เชื้อรา Botrytis cinerea และโรคราแป้ง โรคในพืชเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรรวมถึงคุณภาพของผักและผลไม้หลายสายพันธุ์อย่างมาก และยังส่งผลให้เกิดความเสียหายทางอาหารที่สำคัญทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

สำหรับการใช้งานสารชีวภัณฑ์ BioFun-1 กำจัดเชื้อราในพืชของ Biotalys เพียงอย่างเดียว ให้การป้องกันคุณภาพสูงเพื่อต่อต้านเชื้อราหลายชนิดในส่วนใหญ่ของการทดลอง (มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเทียบกับการไม่ใช้สารอะไรเลย สารชีวภัณฑ์ BioFun-1 ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามปริมาณการใช้ ช่วยปรับอัตราการใช้ยาเข้ากับสภาพความหนักเบาของโรค ภายใต้สภาพโรคเชื้อราขั้นรุนแรง การใช้สารชีวภัณฑ์ในปริมาณมากขึ้นช่วยให้การปกป้องที่เทียบเท่ากับการใช้สารเคมีโดยไม่มีปัญหาสารตกค้างกวนใจเหล่าเกษตรกร

ในการทดลอง 89% ด้วยวิธีกำจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการโดยใช้สารชีวภัณฑ์ BioFun-1 สลับกับสารฆ่าเชื้อราของผู้ผลิตรายอื่น ให้ผลเท่ากับวิธีกำจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการด้วยสารเคมีทั่วไป โดยให้ผลลัพธ์ที่สามารถเปรียบเทียบได้ทั้งคุณภาพของผลไม้และอายุของพืชผลภายหลังการเก็บเกี่ยว ในขณะที่สารเคมีตกค้างลดลงถึง 68%

รูปภาพประกอบการประกาศนี้ สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/956a8073-bce8-414e-80dd-21d8081755b5

Hans-Jürgen Rosslenbroich ที่ปรึกษาอิสระของบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยา ได้ให้ความเห็นว่า “สารชีวภัณฑ์ฆ่าเชื้อราโฉมใหม่ของ Biotalys จากนวัตกรรมใหม่ที่ให้ผลชั้นยอด พิสูจน์ให้เห็นแล้วในการควบคุมการให้ยาแบบอิสระเพื่อกำจัดโรคในพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น เชื้อรา Botrytis และโรคราแป้งในการทดลองบนพื้นที่ทางการเกษตรแบบเปิด” การทดลองโดยการควบคุมปริมาณการให้ยาแบบอิสระเพื่อกำจัดโรคพืชในพื้นที่ทางการเกษตรที่เห็นได้ยากโดยใช้ชีววิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออิงตามสิ่งมีชีวิต เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาและจะเป็นตัวสร้างความแตกต่างเฉพาะสำหรับการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดเชื้อราในพืชนวัตกรรมใหม่ของ Biotalys”

รูปภาพประกอบการประกาศนี้ สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b1039e3-a70b-40fc-9be0-24a0dbd75240

แผนการทดลองบนพื้นที่ทางการเกษตรแผนต่อไปกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยขยายการทดลองไปยังพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า 150 แห่งที่มีหลากหลายพืชผลทางการเกษตรและเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในยุโรป แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา แผนการทดลองในปี 2563 จะช่วยสนับสนุนชุดข้อมูลประสิทธิภาพที่ใช้ควบคุม และจะเน้นไปที่ประสิทธิผลของชีวภัณฑ์กำจัดเชื้อรา การยืนยันประสิทธิภาพในพื้นที่ทางการเกษตร และคุณลักษณะโดยละเอียดอย่างแท้จริง รวมถึงผลหลังสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผักผลไม้ แผนการทดลองในพื้นที่ทางการเกษตรนี้ช่วยเติมเต็มงานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนเอกสารข้อมูลวิจัยที่เตรียมจะจัดส่งภายหลังในปีนี้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงการพัฒนาและการนำไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์

Luc Maertens ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Biotalys เสริมว่า “ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพที่ไม่ซ้ำใครของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทรงพลังของเราในการส่งมอบวิธีการป้องกันอาหารและพืชผลทางการเกษตรรูปแบบใหม่ ชีวภัณฑ์กำจัดเชื้อราในพืชผลิตภัณฑ์แรกของเราช่วยให้เกษตรกรไว้วางใจผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพชั้นยอดในการขยายผลผลิตทางการเกษตรอย่างผักและผลไม้คุณภาพสูงได้ คงความสดของผักและผลไม้ให้ดูน่ารับประทานได้นานขึ้นและช่วยลดปริมาณสารตกค้าง สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าได้มากโดยตอบโจทย์ของทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร ลดอาหารเหลือทิ้ง และปลอดภัยสำหรับการส่งออกไปทั่วโลก

เกี่ยวกับ Biotalys

Biotalys เป็นบริษัทด้านการปกป้องอาหารและพืชผลทางการเกษตรที่เติบโตและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผู้พัฒนาการควบคุมทางชีววิธีโดยอิงตามโปรตีน ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ล่าสุด ช่วยกำหนดอนาคตของอุปทานอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัย Biotalys ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้นมากมายโดยอิงตามแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของตน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชที่สำคัญตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ผืนดินจนได้มาอยู่บนจานของผู้บริโภค ด้วยการรวมเอาคุณสมบัติประสิทธิภาพสูงและการให้ผลที่สม่ำเสมอของสารเคมีโดยชีววิธีซึ่งมีความสะอาดและปลอดภัย ทำให้ Biotalys สามารถส่งมอบสารชีวภัณฑ์ปกป้องพืชผลทางการเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมที่สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต Biotalys ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 พัฒนาแยกออกมาจาก VIB (Flanders Institute for Biotechnology) และได้รับเงินระดมทุนจากนักลงทุนผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั่วโลก 61 ล้านยูโร (66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จนถึงปัจจุบัน บริษัทตั้งอยู่ในแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีทางชีววิทยาในเมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.biotalys.com

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

Marieke Vermeersch
ที่ปรึกษาฝ่ายการติดต่อสื่อสารของ Biotalys Corporate
โทร: +32 (0) 479 490 603
อีเมล: marieke.vermeersch@biotalys.com

Erica Camilo
Connexa Communications สำหรับ Biotalys
โทร: +1 (610) 639 5644
อีเมล: Erica@connexacommunications.com